понедељак, 27. октобар 2008.

Novi napori Microsofta

Kompanija Microsoft se pridružila industrijskim naporima iniciranim od strane nekoliko konkurentskih kompanija da bi se utvrdile specifikacije za definisanje standardnog načina za komunikaciju putem poslovnog softvera. Specifikacije, koje nose oznaku Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) inicirane su putem razvoja softvera od strane JPMorgan Chase. Red Hat je kupio softver i radio je zajedno sa Cisco Systems i drugima na utvrđivanju AMQP i industrijskog standarda. AMQP specifikacija bi trebalo da utvrdi uobičajen način slanja poruka između softverskih paketa rivalskih kompanija.