понедељак, 13. октобар 2008.

Nove primene LED

Bostonski univerzitet je obelodanio da je razvio osnove nove tehnologije za bežični prenos podataka koji bi omogućio računarima i drugim uređajima da komuniciraju u prostoriji bez uobičejenog slabljenja koje je karakteristično za Wi-Fi. Umesto korišćenja radio talasa, prema novom pristupu koji bi se koristio u optičkom bežičnom sistemu koristila bi se LED svetlost koja bi mogla da se prebaci u impulsne signale koji bi vršili prenos podataka. Ovakva svetlost bi mogla da vrši prenos podataka brzinom od 10Mbps i efektivno da služi kao pristupna tačka za centralni mrežni čvor koji bi vršio distribuciju ka mrežnim uređajima koji su u liniji vidljivosti.