недеља, 30. септембар 2007.

Programiranje igara -pogled ispod haube

Umesto uvoda

Ako ste igrali neku igru i pomislili kako nešto nije trebalo ovako već onako, ili bi ste vi to sigurno bolje odradili, imate dobre predispozicije da se bavite izradom igara. Naime, jako je bitno da imate svoju ideju i kreativnu viziju onoga što želite da napravite. Međutim, ispod svake vizije pretočene u igru koja vas veže danima ispred ekrana stoji puno mukotrpnog posla koji se dobrim delom oslanja na šablone i ideje koje su drugi već razradili pre Vas. Ako ste imali želju da se
bavite ovom tematikom a niste znali kako i odakle da krenete sada je pravi trenutak.

Šta je u stvari video igra

Da bi ste naučili da pravite igre morate znati šta je to video igra, preciznije šta se sve dešava u kutiji zvanoj računar dok uživate u svojoj omiljenoj igri. Pokušaću da ovde izložim tu problematiku sa što manje formalnosti ali tako da budete upućeni u što više stvari od suštinske važnosti čije će razumevanje bitno olakšati dalji napredak u ovoj oblasti. Kao i kod svih drugih stvari vezanih za računare, u suštini je sve jako jednostavno ali poprilično sklonjeno od pogleda korisnika tako da on nema puno uvida u to šta se u stvari dešava. Predstavićemo ovde osnovni koncept računara, preciznije onaj deo koji je od suštinske važnosti za igre.

Suština video igre je u interakciji između korisnika i računara. I računara i korisnika može biti više ili jedan ali koncept je isti. Postoje ulazni uređaji, u našem slučaju tastatura i/ili miš i eventualno džojstici, džojpedi i ko zna šta sve još. Računar obrađuje akcije korisnika, tj. igrača i sve to smeštaju negde u memoriji zavisno od toga ko ih obrađuje. Ono što je kod igara najatraktivnije a samim tim i najvažnije je grafika. Za grafiku su u računaru zaduženi procesor i grafička kartica. Osnovna funkcija grafičke kartice je da iscrtava sliku na ekranu i to joj je u početku bila i praktično jedina namena. Sve je radio procesor pa je tako i pripremao svu grafiku, obrađivao je i spremao za prikaz na ekranu.

Savet za surfere: Više informacija o istorijatu i razvoju grafičkih kartica na: http://accad.osu.edu/~waynec/history/lesson15.html

Savremene grafičke kartice su ipak mnogo više od uređaja za pretvaranje podataka koje šalje procesor u signal koji monitor prikazuje kao sliku. U stvari one poseduju svoj procesor, zvani grafički procesor ili GPU. Kao što je podela rada bila od velike važnosti za ljudski rod tako je i podela rada unutar računara omogućila veću specijalizaciju uređaja a samim tim i bolje performanse unutar određenih tehnoloških mogućnosti. Današnji grafički procesori u velikoj meri rasterećuju glavni procesor tako da mu omogućuju da se podrobnije bavi drugim aspektima igre kao što su veštačka inteligencija protivnika, obrada dinamičnog okruženja itd. Naravno, grafički procesor ne zna sam šta treba da radi tako da ga je potrebno najpre podesiti a zatim mu i obezbediti podatke sa kojima će raditi. Sve ovo je posao onoga koji pravi igru. Dakle, u samoj igri se u suštini sve vrti u krug. Računar reaguje na akciju korisnika (ako je ima) izračunava sve promene u igri i u skladu sa njima vraća nazad korisniku (igraču) povratne informacije da bi sve počeo ponovo ispočetka. Naravno, ima stvari koje se dešavaju nezavisno od akcije korisnika (po inerciji) tako da je potrebno stalno osvežavati prikaz koji igrać dobija na ekranu (npr. lopta će ići po inerciji i posle udarca igrača, u realističnim okruženjima će se stalno dešavati nešto nezavisno od igrača, voda će se talasati, ptice će proletati itd.)

Unutar grafičke kartice

Sada ćemo se malo detaljnije pozabaviti samom grafičkom karticom, pošto je ona jedan od najvažnijih delova hardvera koji se koristi za igre a pritom najčešće ljudi nemaju baš jasnu predstavu o tome šta se tu stvarno dešava. Sa današnjim razvojem kartica može se slobodno reći da je grafička kartica «računar unutar računara» jer poseduje sve osnovne delove računara kao što su procesor i memorija. Ovde neću detaljno zalaziti u detalje grafičkog hardvera ali ćemo se vratiti na ovo kad god nam bude bilo od značaja prilikom rada sa istim. Izložiću samo ukratko šta se sve dešava u toku obrade podataka pre nego što se pojave na ekranu.

U svakoj igri osim samih parametara igre koristićemo i neke podatke koji će predstavljati grafiku igre. U slučaju da je igra dvodimenzionalna imaćemo sprajtove a ako je okruženje trodimenzionalno (3D) imaćemo teksture i modele. Detaljnije o njima sledeći put. U slučaju sprajtova, koji su u stvari gotove slike, stvar je poprilično jednostavna. Sve što treba uraditi je pozicionirati sprajt na ekran i eventualno ga transformisati. Može se transformisati promenom veličine (npr. kada objekat treba da izgleda bliži ili dalji) ili rotacijom. Takođe, pošto je svaki sprajt, kao i bilo koja druga slika predstavljena u računaru, pravougaonog oblika moramo se pobrinuti o transparenciji (providnosti) kako bi ispravno prikazali nepravougaone oblike.

Kod 3D grafike stvar je daleko složenija, pogotovu kada se uzme u obzir razvoj tehnike renderovanja (iscrtavanja slike na ekranu). Najstarija 3D grafika bila je prikazivanje «žičanih mreža» (wireframe) objekata iscrtavanjem samo njegovih ivica. Ovo se postizalo relativno jednostavno iscrtavanjem linija na ekranu.

Danas se koriste kompleksne realistične 3D scene koje uključuju detaljne 3D modele. Ovi modeli se sastoje iz podataka definisanih u 3d prostoru. Da bi se objekat prikazao na ekranu potrebno je uraditi nekoliko stvari.

Model je tipično napravljen u nekom programu i definisan je pozicijom svojih delova (tačaka tj. temena) u prostoru. Kako je model najčešće napravljen nezavisno od ostatka scene (uzmimo npr. model koji se pojavljuje u više nivoa) mora se transformisati njegova pozicija u tzv. prostor scene (world space). Dalje, obzirom da se scena uvek posmatra iz neke tačke u prostoru scene, potrebno je transformisati objekat u prostor pogleda (view space). Kasnije se objekat senči u zavisnosti od svetla u sceni, odsecaju se delovi koji neće biti prikazani na ekranu, ostatak se projektuje na ekran i rasterizuje. Rasterizacija je postupak u kome se podaci vezani za objekat pretvaraju u oblik pogodan za prikaz na ekranu. Naime, zbog preciznosti pozicije temena su date u realnim brojevima sa decimalama. Svim transformacijama i dalje se dobijaju realni brojevi, koji se moraju pretvoriti u cele brojeve koji odgovaraju pikselima (tačkama na ekranu). Drugim rečima, rasterizacijom se konačno određuje da li na mestu nekog piksela treba iscrati dati objekat ili ne. Na sreću ovaj postupak se stalno ponavlja za veliki broj objekata tako da je automatizovan kod modernih kartica. To znači da će uz podešavanje malog broja parametara kartica najveći deo posla obaviti sama. Ipak, kada dođemo do naprednih tehnika videćemo da ćemo morati da se detaljnije pozabavimo ovim problemom.

Optimizacija

Sve dosad rečeno deluje jako jednostavno, i čovek bi mogao pomisliti da je potrebno samo napraviti scenu (ili još bolje naći nekoga ko će to uraditi bolje od Vas), zadati kartici da iscrtava objekte tj. modele i baciti se na programiranje ponašanja protivnika. U praksi to ipak nije tako. Iako današnji hardver može da izvrši toliko operacija da vam se zavrti u glavi, čovek uvek hoće da izvuče najbolje i najviše od postojećeg. U tom smislu se vrše razni postupci da bi se ubrzalo izvođenje igre a samim tim i omogućilo detaljniji prikaz na ekranu. Na primer, možemo ubrzati izvođenje ako unapred znamo koji objekti nisu trenutno vidljivi pa ih samim tim nećemo ni slati grafičkoj kartici. Takođe, objekte koji su u daljini i relativno mali na ekranu ne moramo iscrtavati sa svim detaljima kao kada su u prvom planu. Optimiziacije možemo vršiti i u drugom pravcu radi rasterećenja procesora i smanjenja izračunavanja. Tako se dinamika scene može računati samo za bliske objekte, ili se ponašanje protivnika može uzimati u obzir samo za one koji u datom trenutku mogu da utiču na igrača. Dve su bitne stvari o kojima moramo voditi računa prilikom optimizacija. Prvo je njihova isplativost. Kako optimizacija uglavnom znači čuvanje dodatnih informacija, ovaj višak prostora mora biti kompenzovan dobitkom na vremenu. Takođe moramo voditi računa i da igra ne bude previše prostorno (memorijski) zahtevna. Druga stvar je logička ispravnost optimizacije. Drugim rečima, ako je reč o iscrtavanju mora se voditi računa o tome da igrač praktično ne primeti da uopšte ima optimizacije, tj. da vizuelno ne nedostaje nijedan deo scene. Kada je reč o optimizaciji ponašanja igre mora se voditi računa da se objekti ponašaju ispravno u situaciji kada je igrač u mogućnosti da utiče na njih. Naravno, uvek se moraju napraviti neki kompromisi, i to je suština programiranja igara, ali tako da se očuva utisak o okruženju kao celini. Na primer, sigurno vam nije bilo previše bitno ako ste videli da se u daljini neki objekat malo «zabrljao», ili ako ste pucali sa više stotina metara u zapaljivo bure i ništa se nije desilo, ali ako ste prošli blizu nekog objekta koji se loše iscrtava, ako tekstura nije ispravna, ili ako ste došli do protivnika nekim drugim putem i videli da stoji u mestu ne reagujući na vaše prisustvo, verovatno ćete to navesti kao veliku manu igre.

Core 2 Duo -sve što sre hteli da znate o njima a bojali ste se da pitate

Kompanija Intel predstavila je 27 jula 2006. godine novu seriju procesora Core 2 Duo, kao odgovor na sve veći pritisak svog konkurenta, kompanije Advanced Micro Devices (AMD). Deset novih čipova obećavaju bolje performanse računara i veću energetsku efikasnost (manja potrošnja energije). Serija Core 2 Duo se smatra najznačajnijom posle predstavljanja prvog Pentiuma 1993. godine, a pojavljuje se u kritičnom trenutku, budući da je AMD-ovo učešće na tržištu procesora u stalnom porastu. U Intelu veruju da će procesori iz serije Core Duo zaustaviti taj trend. Među deset novih procesora se nalazi pet za prenosive računare i pet za desktop, od kojih je jedan namenjen zahtevnim igračima (naravno onaj sa frekvencijom od 2.93 GHz i 4 MB keša). Cene desktop procesora će biti od 183 dolara za model Core 2 Duo E6300 koji radi na 1,86 GHz, do 999 dolara za model Core 2 Extreme X6800 radnog takta 2,93 GHz, dok cene mobilnih procesora još nisu objavljene. Arhitektura Core je zamenila arhitekturu NetBurst, korišćenu na Pentiumima 4. Ista arhitektura se koristi i u poslednjoj verziji procesora Xeon - Woodcrest. Kompanija Hewlett-Packard će nove procesore koristiti u radnim stanicama iz serije xw4400, koje će zameniti stare modele xw4300 sa Pentiumima 4 i Pentiumima D. Ove stanice su prevashodno namenjene aplikacijama sa intenzivnim izračunavanjem. Novi procesori rade na nižim radnim taktovima u odnosu na stare Pentiume 4, ali i dalje imaju dobre performanse, jer mogu da obrade više instrukcija po taktnom ciklusu. Pored toga, potrošnja energije im je smanjena na oko 65 W, dok su Pentiumi 4 trošili oko 100 W, a Pentiumi D i celih 130 W. Novi procesori se proizvode 65-nanometarskom tehnologijom, koja sada počinje da preovlađuje kod Intela; očekuje se da će taj podatak biti dodatan pritisak na AMD, koji još uvek pretežno koristi staru 90-nanometarsku tehnologiju. Prvi primerci procesora već su isporučeni proizvođačima računara, a prvi stoni računari sa novim procesorima se očekuju u prodaji početkom avgusta, dok na sajtu Intela već sad možete da naručite procesor.Na donjoj slici se nalaze specifikacije svih deset procesora: I na kraju možemo reći da će Intel zasigurno imati uspeha, jer za pristojnu cenu dobijate odličan procesor sa malom potrošnjom struje.AMD će morati što pre da pređe na 65-nanometarsku tehnologiju jer mu se ne piše dobro. Sve u svemu dok tamo traje „rat” velikih kompanija mi smo na dobitku, a koliko videćemo…

Gas do daske 3

Kris Taker se vraća na veliki ekran posle šestogodišnjeg odsustva i ponovo se udružuje sa Džekijem Čenom, rediteljem Bretom Retnerom ("Gas do daske", "Gas do daske", "X-Men: Poslednje uporište", "Crveni zmaj"), i scenaristom Džefom Nejtansonom ("Gas do daske 2", "Uhvati me ako možeš") u trećem delu blokbaster franšize. U filmu "Gas do daske 3" omiljeni akcioni komičarski par Taker i Čen repriziraju svoje uloge losanđeleskog detektiva Džejmsa Kartera i kineskog inspektora Lija. Ovog puta, njih dvojica moraju da putuju u Pariz da bi se borili protiv ogranka kineske Trijade.

Originalni naslov: Rush Hour 3
Start: 27. septembar
Režija: Brett RATNER
Uloge: Chris TUCKER, Jackie CHAN, Hiroyuki SANADA, Noemie LENOIR, Vinnie JONES, Roman POLANSKI
Žanr: Akciona komedija
Web: RushHourmovie.com

Mobilni.info

Broj korisnika mobilne telefonije u svetu, ovog je leta premašio cifru od 3 milijarde. Oko sedam miliona stanovnika Srbije poseduje mobilni telefon i svakodnevno, (ne)svesno uživa u blagodetima koje im pružaju nove i informacione tehnologije.
Najbolji način da se upoznate sa novitetima koje svet portabl komunikacije priprema i nudi, jeste da posetite mobilni.info.
Na glavnoj strani nalaze se „udarne" informacije: aktuelnosti, nove tehnologije i rešenja i naravno, poslednji krik mode u mobilnoj telefoniji. Zanimljivo je da opise često prati i direktna veza ka adekvatnom YouTube video prilogu, a više informacija posetioci mogu pronaći u sekciji „Vesti".
Odeljak „Proizvođači" nudi kategorizovanu kolekciju mobilnih telefona, pri čemu se dalji pregled može ubrzati sortiranjem modela prema datumu proizvodnje, kućištu i ceni.
Svaki predstavljeni model prati detaljna tehnička specifikacija i komentari posetilaca sajta koji su vrlo često najmerodavniji parametri prilikom izbora „onog pravog".
Vrlo korisna opcija jeste paralelno poređenje dva različita mobilna telefona. Na ovaj način se na jednom mestu brzo pronalaze razlike u specifikacije odabranih modela
Dodatna pogodnost u pretrazi jeste i predefinisana kategorizacija telefona prema osnovnim ili dodatnim radnim opcijama, ceni i naravno popularnosti.
Sekcija „Video galerija" nudi kolekciju video klipova na kojima se prikazuju nova rešenja u domenu mobilne komunikacije, stranica „Zanimljivosti" predočiće posetiocima probrane IT informacije, a odeljak „Digital Photo" pojasniće zbog čega nestaje granica između telefona i digitalnog fotoaparata.
Svi oni koji nisu potpuno sigurni u značenje neke „stručne" skraćenice ili izraza, svakako treba da posete sekciju „Reči i pojmovi", a onima koji traže ili nude polovan mobilni telefon predlažemo da posete odeljak „Oglasi".

Sajt mobilni.info neprestano se razvija, a link ka njemu možete pronaći ovde.

http://www.mobilni.info/

Lexmark Wi-Fi štampač Z1420

Kako štampana dokumentacija uprkos tehnologiji još nije prevaziđena, svakoj kancelariji potreban je i štampač. Zato, ove nedelje u Interfejsu vam prikazujemo Lexmark Z1420 - Wi-Fi štampač u boji.
Malih dimenzija, idealan je za manje kancelarije. Napredna tehnologija koja osim preko standardnog USB2 porta omogućava povezivanje sa računarom i bežično, preko Wi-Fi mrežne konekcije, što znatno olakšava posao.
Pomoću mrežne konekcije koja se uspostavlja automatski i to bez zamarajućeg ukucavanja IP adrese, možete štampati sa bilo kog računara sve što je potrebno. Međutim, ukoliko želite da bude dostupan samo vama, prebacivanje sa mreže na USB konekciju je krajnje jednostavno.
Kertirdži su dostupni korisniku sa prednje strane i se lako menjaju, a omogućavaju štampu crno-belih stranica, kao i visoko kvalitetnih slika.
Lexmark Wi-Fi štampač Z1420 zauzima malo mesta, a pruža mnogo po pristupačnoj ceni. Štampanje sa bilo kog računara u kancelariji konačno je moguće mrežnih kablova a premeštanje uređaja iz prostorije u prostoriju nikada nije bilo lakše.

субота, 29. септембар 2007.

FSS pokreće novo takmičenje

U narednoj sezoni pod okrivljem Fudbalskog saveza Srbije imaćemo priliku da pratimo još jedno domaće klupsko takmičenje. Pored Prvenstva Srbije i Lav kupa Srbije, predsednik FSS-a Zvezdan Terzić, najavio je za naredni septembar start tzv. Super kupa Srbije.
Tokom posete Jagodini i obilaska renoviranog stadiona istoimenog fudbalskog kluba, koji se od ove sezone takmiči u Prvoj ligi Srbije, Terzić je i zvanično potvrdio višemesečna nagađanja da će biti pokrenuto novo takmičenje. U okviru Super kupa Srbije sastaće se šampion Srbije i pobednik Lav kupa Srbije. Biće odigran jedan meč, a prvi dvoboj Super kupa biće odigran baš u Jagodini. Još uvek je ostao neodređen tačan termin odigravanja susreta. Pitanje je da li će to biti pred start šampionata ili tokom septembra 2008. U Evropi gde god postoji ovakvo takmičenje ono se igra obično nedelju dana pred start novog prvenstva. Međutim, problem tome mogu biti kvalifikacione utakmice naših klubova u Evro kupovima.

Kako sada stvari stoje, najverovatnije će i sezona u srpskom klupskom fudbalu započinjati derbijem između Zvezde i Partizana.

Enemy Territory: Quake Wars patch v1.1

Iako se sama igra još nije zvanično pojavila u prodaji, na oficijelnom sajtu možete već pronaći prvi patch za ovaj obečavajući multiplayer FPS. 1.1 verzija popravlja par manjih bugova u igri. Zakrpu možete preuzeti sa ove lokacije(21.13MB), dok listu poboljšanja koje ista donosi možete pročitati u nastavku teksta.

Enemy Territory: Quake Wars patch v1.1
Updated Linux client compatibility Fixed performance drop of soft particles on some graphics cards Removed XP award for destroying newly spawned vehicles (spawn camping) Improved bot control of the GDF Titan Tank Fixed dedicated LAN server administrators reverting to default group on map change Fixed players occasionally not being able to change the mission they are on Server Launcher now clears the map rotation when changing game mode Fixed localized clients reverting to unlocalized if player starts a lite server on the same PC Fixed image pure check (anti-cheating) erroneously failing for MegaTextures

Dell XPS m1730 - ozbiljan gaming laptop

Dell je svojoj liniji gaming laptopova dodao model XPS m1730 kao zamenu za njegovog predhosnika XPS m1710. Cena novog modela XPS m1730 će u zavisnosti od odabranih komponenti biti od $3000 do $4480. XPS m1730 će posedovati Intel Core 2 Extreme X7900 procesor, dve nVidia grafičke karte povezane u SLI režim rada i Ageia PhysX procesor. Dell XPS m1730 će posedovati iliminulimsku tastaturu, novi karbon-fiber industrijski dizajn (beli, plavi ili crveni) koje će pratiti odgovarajuće LED diode koje će vam vizuelno signalizirati rad m1730. Pored tastature će se nalaziti Logitech GamePantel LCD displej koji će vam prikazivati preformanse koje XPS m1730 ostvaruje u tom trenutku. XPS m1730 poseduje 2 GB deljenje dual-chanel DDR2 RAM memorije, 17-inčni wide-screen monitor, 200 GB hard disk (high-end model poseduje hard disk od 400 GB) i u punoj veličini numeričku tastaturu sa deset tastera. Više informacija o Dell XPS m1730 možete pročitati na Dell.com .

USB 3.0 i Wi-Fi Max platforma Intela

Intel je saopštio da će pokrenuti USB 3.0 asocijaciju. Clij asocijacije će biti standardizacija i promocija nove generacije standarda za interkonekciju. HP, Intel, Microsoft, NEC Corporation, NXP Semiconductors i Texas Instruments su prvi članovi USB 3.0 asocijacije. USB 3.0 standard bi trebalo da bude deset puta brži od 2.0 tj. oko 4,8 Gb/s. USB 3.0 interfejs će biti baziran na mobilnim aplikacijama i potrošačkoj elektronici što će imati za cilj da poboljša transfer mulimedijalnih sadržaja.

Objavljujući ovu vest Paul Otellini (Predsednik Intela i CEO) je između ostalog rekao:
"Our 32 nm process technology is on track to begin production in 2009" i "Nehalem is on track for production in the second half of 2008"
Više o USB 3.0 asocijaciji moćete pročitati ovde dok o Wi-Fi-Max platformi možete pročitati ukoliko kliknete ovde .

петак, 28. септембар 2007.

NIS petrol Web Fest počeo

NIS Petrol WEB FEST je prvi festival u Jugoistočnoj Evropi organizovan sa ciljem da promoviše upotrebu Interneta kod najšireg kruga ljudi. Sastoji se iz takmičarskog dela – biranje najboljih regionalnih web projekata, kao i od promotivno–edukativnih aktivnosti.Program obuhvata akcije koje će se dešavati na četiri nivoa: Internet, Lifestyle događanja, Predavanja i radionice i Mediji. NIS Petrol WEB FEST će trajati od 27.septembra do 29. novembra 2007. godine. Najveći broj dešavanja odigravaće se u Beogradu, dok će deo promotivnih akcija biti sproveden i u regionu. Poseban kvalitet svim događajima daće prijatelji festivala koji dolaze iz sveta filma, pozorišta, medija, nauke, sporta, muzike, mode…NIS Petrol WEB FEST sajt možete posetiti na adresi http://www.wfest.org/

EU kaznila Microsoft sa 613 mil. US$

EU je kaznila Microsoft najvećom kaznom do sada u istoriji koja iznosi 613 mil. US$. Microsoft, koji je u protekloj fiskalnoj godini imao 14,7 milijardi profita.
Evropski sud Prvog Stepena se složio sa odlukom Evropske komisije da je Microsoft kriv zbog pokušaja da svoju dominaciju na polju desktop kompjutera iskoristi za povećanje svog tržišnog udela na polju softvera za servere. Microsoft ima pravo da se u naredna dva meseca žali Evropskom sudu pravde.

“Ovo je veoma dobar dan, ovo je signal da će biti poštenog takmičenja u sektoru”-izjavio je Maurits Dolmans, advokat grupe.

Unreal Tournament 3 Collector's Edition najavljen


Midway je objavio da će se na tržištu pojaviti ekskluzivni kolektorski primerci veoma isčekivanog FPS-a Unreal Tournament 3. Takozvani Collector's Edition će, pored primerka igre, sadržati i specijalnu knjižicu u kojoj će se nalaziti informacije o vozilima, likovima, oružjima, mapama, tj. o svemu što će se nalaziti u UT3 univerzumu. Ograničeno kolekcionarsko izdanje će biti moguće nabaviti samo u određenim prodavnicama, a cena ovog izdanja će biti 59.95$ . Detaljnije "specijalnom" izdanju igre možete pročitati u nastavku teksta.

PK Internet Radio

Zahvaljujući sveopštoj popularizaciji brzih Internet veza, Internet radio postao je vrlo atraktivno rešenje za uživanje u čarima muzike.

PK Internet Radio stiže u arhiv datoteci veličine 3 MB, a nakon raspakivanja u proizvoljan direktorijum, korisniku nudi mogućnost kontrole toka preslušavanja i snimanja ogromnog broja svetskih radio stanica koje svoj sadržaj stream-uju Net-om.

Stanice se biraju u padajućem meniju glavnog PK Net Radio prozora, a uspostavljanje veze sa aktivnim stream-om prilično je brzo. Grafička interpretacija pesme može se pratiti u bogatom „Sonique Visualization" prozoru, osciloskopu i dB metru, a informacije o numeri koja se reprodukuje ispisuju se u prozoru „Audio File Info".

Prozivanjem „Recorder"-a otvara se mogućnost snimanja i digitalizacije aktivnog zvučnog zapisa uz potpunu slobodu kontrole jačine zapisa i tipa izlaznog audio formata.

Pohvale je vredan i integrisan encoder audio sadržaja, koji omogućava prepakivanje već postojećih audio zapisa u neki drugi, sa ili bez naknadne rekompresije odnosno promene njihovih izlaznih digitalnih gabarita.

Iako ne izgleda atraktivno, PK Internet Radio nudi više nego dovoljno razloga da ga preuzmete sa našeg sajta i isprobate.


Ovde možete preuzeti
http://pranjal.ueuo.com/

Šale na Internetu


Naučno je dokazano da je smeh univerzalni lek. Svet koji danas preplavljuju bujice stresa, koji je ujedno i osnovni uzrok visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja i moždanog udara, prosto vapi za iskonskim duhom koji će im vratiti osmeh na lice.
Posetite vicevi.co.yu i dobro se zabavite kroz obilazak kategorizovane kolekcije tekstualnih šala. Nekoliko hiljada duhovitih umotvorina postavljenih na ovaj sajt mogu se ocenjivati, pri čemu se one sa najvećim prosečnim ocenama mogu pronaći u sekciji najbolji. Svakako potražite one sa Crvenkapom i okatim vukom skrivenim u obližnjem žbunu.

Sve one koji poštuju postulat slika govori više od hiljadu reči, moraju da posete Internet portal


Kolekcija domaćih bisera skuplja se godinama, a neki od njih već su ušli u antologiju digitalne umetnosti. Pogledajte šta se sve može pronaći u sekciji „Galerija" u kojoj se trenutno nalazi preko 4100 slika. I ovde posetioci mogu dati doprinos u ocenjivanju fotografije, a svakako daleko upotrebljiviji način interaktivnosti jeste forumski sistem komentarisanja istih.
No, nije sav sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu „neozbiljan". Treba pohvaliti stranicu „Pravopis" na kojoj se nalazi lep pregled osnovnih gramatičkih pravila srpskog jezika, koja se po završetku škole brzo zaboravljaju, a na Internetu još brže primećuju.

Na Web adresi sto-posto-zabava.com, osim viceva, zanimljivih vesti, pričaonice i lude ankete možete pronaći i smešne domaće Video klipove. Po principu YouTube-a, isti se otvaraju u integrisanom Web Flash player-u, a prate ih komentari posetilaca sajta, koji su najbolje ocenili leteće ulične ankete.

Linkove ka svim lokacijama o kojima smo danas govorili, možete pronaći ovde

KAKO DA vaš računar ostane bezbedan

SpamPal
SpamPal je izuzetno kvalitetan i pouzdan programski paket namenjen filtriranju neželjene elektronske pošte na personalnim računarima. Kao i kod većine drugih programa slične namene, program se pokreće kao transparentni proxy server između e-mail klijenta i POP3, odnosno IMAP4 servera, što omogućava jednostavno pregledanje svih poruka elektronske pošte. Poruke koje se prepoznaju kao SPAM, program označava dodavanjem odgovarajućih identifikatora u zaglavlje i Subject polja. Za filtriranje poruka program koristi kombinaciju različitih metoda kao što su Bayesian filtri, baza ugrađenih pravila, whitelist, blacklist, DNSBL i Vipul's Razor liste, filtriranje prema regularnim izrazima i slično. Većina ovih funkcija dostupna je preko odvojenih modula, koji treba posebno da se instaliraju ukoliko želite da imate spomenute funkcionalnosti u programu. Ovaj program takođe podržava i mnogobrojne druge napredne mogućnosti kao što su detaljno praćenje statistike filtriranih poruka, beleženje log zapisa i tako dalje.
FreeSecurity
FreeSecurity je besplatan program koji služi za šifrovanje podataka. Visok nivo sigurnosti postignut je upotrebom simetričnog 128 bitnog AES kriptografskog algoritma. Ovaj alat je vrlo jednostavan i praktičan za korišćenje, a uz šifrovanje nudi i mogućnost kompresije šifrovanih podataka. Dodatna pogodnost alata je i njegovo pokretanje putem izvršnog fajla, bez potrebe za prethodnom instalacijom. FreeSecurity je razvijen u Java programskom jeziku, što znači da je pogodan za korišćenje na svim operativnim sistemima na kojima postoji JRE podrška, verzija 1.4 i više.
Aircrack
Aircrack je napredni programski paket za praćenje i analizu mrežnog saobraćaja na bežičnim 802.11 računarskim sistemima i otkrivanje WEP ključeva. Rad programa je zasnovan na Fluhrer-Mantin-Shamir (FMS) algoritmu i nekim dodatnim tehnikama razvijenim od strane poznatog hakera pod nadimkom KoreK, koji je poznat po svom izuzetnom doprinosu u razvoju sigurnosti bežičnih mreža. Osim programa aircrack, namenjenog otkrivanju WEP ključeva, sa aircrack programskim paketom dolaze i programi aireplay i airodump koji služe za generisanje i hvatanje mrežnog saobraćaja na bežičnim računarskim sistemima. Program karakterišu odlične preformanse i kvalitet i u slučaju uhvaćenog dovoljnog broja šifrovanih paketa, u relativno kratkom vremenskom roku može se doći do tajnog WEP ključa. Aircrack program je dostupan za Windows i Linux operativne sisteme.
IPaudit
IPAudit je besplatan program napisan u Perl programskom jeziku i prevashodno je namenjen prikupljanju i analizi mrežnog saobraćaja. Ako se mrežni interfejs postavi u promiskuitetni mrežim rada, program će da prati konekcije između pojedinih računara na računarskoj mreži i beležiće ključne parametre svake konekcije (protokol, broj razmenjenih paketa i bajtova u oba smera, IP adrese, mrežne portove). Program može da se koristi za kontrolu i nadziranje aktivnosti na računarskoj mreži, za analizu propustljivosti i identifikaciju "uskih grla" u toku podataka, detekciju kompromitovanih računara i druge namene. Upravljanje programom standardno se obavlja iz komandne linije, a postoji i mogućnost skidanja IPAudit Web paketa koji omogućuju upravljanje sistemom preko grafičkog interfejsa. Program je dostupan za Unix i Linux operativne sisteme.
SpywareBlaster
SpywareBlaster spada u alate čija je osnovni namena prevencija instalacije spyware, adware, dialer i sličnih drugih zlonamernih programa. Ovaj program nadgleda preuzimanje i izvršavanje ActiveX kontrola unutar web pretraživača i sprečava pokretanje onih kontrola koje su prepoznate kao opasne po sistem. Ovaj program podržava i mogućnost kontinuiranog praćenja i beleženja stanja pojedinih parametara sistema, kako bi potencijalno inficirani sistemi mogli da se vrate u prvobitno stanje.
NBI (NETBIOS Inspector)
NBI (NETBIOS Inspector) je vrlo jednostavan program za analizu NETBIOS mrežnog saobraćaja. Preko jednostavnog i preglednog grafičkog korisničkog interfejsa, program omogućuje detaljno praćenje i analizu različitih tipova NETBIOS saobraćaja, čime se mrežnim administratorima olakšava proces nadgledanja i praćenja aktivnosti pojedinih računara u sistemu. Iako NBI program ne zahteva da se instalira na računar sa kojeg se pokreće, za rad programa neophodna je WinPcap biblioteka. U budućim verzijama očekujemo nova poboljšanja i dodavanje novih funkcionalnosti.
SSLDigger
SSLDigger je besplatan alat za ispitivanje i ocenjivanje sigurnosti Web servera sa SSL podrškom. Ispitivanje se sprovodi analizom sigurnosti podržanih kriptografskih algoritama na osnovu čega se daje konačna ocena bezbednosti Web servera. Web stranice koje se testiraju učitavaju se pomoću integrisanog Web pretraživača. Takođe, postoji i mogućnost učitavanja više URL adresa pomoću tekstualnog fajla, čime se omogućuje istovremena provera više Web servera. 26 podržanih kriptografskih algoritama klasifikuje se u jednu od četiri kategorije u zavisnosti od stepena sigurnosti koju algoritam pruža. Nakon završenog testiranja izveštaj se može dobiti u tri formata: XML, CSV; HTML. SSLDigger je dostupan za sve verzije Windows operativnog sistema na kojima je instalirana podrška za .NET tehnologiju.
Pasco
Pasco je program namenjen forenzičkoj analizi aktivnosti Internet Explorera. Ovo je jedan od retkih besplatnih alata koji omogućuje rekonstrukcije aktivnosti Internet Explorer na osnovu IE keš fajlova koji vrlo često sadrže nedokumentovane strukture podataka iz kojih je teško ručno izdvojiti korisne informacije. Pasco program obrađuje index.dat datoteku Internet Explorera i na osnovu toga generiše izlazni tekstualni fajl iz kojeg je moguće precizno rekonstruisati aktivnosti Internet Explorera. Budući da rekonstrukcija događaja vezanih uz pristup Internetu putem Web pretraživača ima veliki značaj u postupcima forenzičke analize, pasco alat je izuzetno značajan za sigurnosne stručnjake. Alat ne poseduje grafički interfejs, već se pokreće preko komandne linije. to znači da je izlazni fajl potrebno otvoriti pomoću nekog tekstualnog editora, ili Excel programskiog paketa ukoliko želite da dobijete tabelarni prikaz. Program je dostupan za Windows, Linux, Mac OS i *BSD operativne sisteme.
ATK - Attack Tool Kit
ATK (Attack Tool Kit) je programski alat za proveru sigurnosti računarskih sistema, i namenjen je Windows operativnim sistemima. Iako je program inicijalno zamišljen kao klasičan alata ta skeniranje ranjivosti, vremenom su mu dodate nove funkcionalnosti koje ga delimično svrstavaju u alate koji osim otkrivanja sigurnosnih propusta omogućuju i njihovo iskorištavanje. Program sadrži velik broj modula za proveru sigurnosti različitih programskih paketa i operativnih sistema (oko 340 u trenutnoj verziji), kao i mnogobrojne druge napredne funkcionalnosti koje olakšavaju njegovo korišćenje. Neke od značajnijih karateristika alata su njegova velika modularnost i jednostavnost, mogućnost osvežavanja modula putem HTTP protokola, vizualizacija procesa ispitivanja sigurnosti i tako dalje. ATK program je napisan u Visual Basic programskom jeziku i objavljen je pod GPL licencom.
Cryptcat
Cryptcat je napredna verzija popularnog netcat programa, koja uz njegove standardne mogućnost nudi i mogućnost šifrovanja mrežnog saobraćaja. Na ovaj način moguća je razmena podataka između dva računara putem bezbednog, šifrom zaštićenog komunikacionog kanala. Za šifrovanje podataka ovaj program koristi twofish block cipher algoritam.

четвртак, 27. септембар 2007.

Nvidia GV-NX88U768H-B Ultra


Vrhunski model iz najnovija generacije 3D akceleratora Nvidijine serije 8000, sa dodatno pojačanim grafičkim procesorom GeForce 8800 Ultra, donosi najbolje moguće 3D performanse i podržava standarde DirectX 10.0 i Shader Model 4.0, kao i HDCP izlaz za vrhunske plazma i TFT televizore velikih dijagonala.
Kartica je namenjena najzahtevnim gejmerima za DirectX 10 igre koje se tek pojavljuju na tržištu, a rade pod operativnim sistemom Windows Vista Ultimate.

GeForce 8800 Ultra poseduje čak 128 Stream procesora i izdašnih 768 MB izuzetno brze GDDR3 memorije koja komunicira sa jezgrom preko 384-bitne magistrale.Zbog izuzetno velikog broja streaming linija za obradu Ultra kartica traži snažno napajanje i poseduje veliki i snažni sistem za hlađenje koji zauzima 2 slota.
Kartica se može upariti sa još jednom kompatibilnom grafičkom karticom na SLI-kompatibilnim matičnim pločama. Sa dve grafičke kartice u SLI™ režimu čitav 3D grafički podsistem postaje responsivniji, a uživanje u 3D igrama potpunije, zahvaljujući primeni kompleksnijih modela senčenja i viših rezolucija prikaza bez gubitka u brzini prikaza. Osim udvajanja grafičkih kartica, podržano je udvajanje monitora preko nView® Multi-Display tehnologije prikaza. Sa karticom dolazi Dual DVI podrška za dva digitalna monitora.
Kartica je izrađena u skladu sa ekološkim standardima (RoHS), a dolazi sa igrom Supreme Commander.

среда, 26. септембар 2007.

Tražite knjigu?

Ako se sami kući bavite izučavanjem hardverom,softvera,programiranjem ili nekim drugim stvarima vezani za računar a internet vam nije dovoljan izvor podataka i želeli biste da svoje znanje potkrepite nekom knjigom onda je ovo prava stvar za vas.Na sajtu http://www.kombib.co.yu/ možete naći bilo koju knjigu koja vam je potreba uz to je još i možete naručiti i ako nemate kreditnu karticu.Knjiga će vam stići na kućnu adresu posst expresom po veoma povoljnoj ceni (nižoj nego u knjižarama).I to nije sve uz veliki broj knjiga se dobija i cd sa neophodnim programima i alatima za oblast koju knjiga pokriva
:)

Microsoft nudi da pređete sa konja na magarca - ili obrnuto?

Windows Vista je lepa. Niko ne može da tvrdi da Aero interfejs nije lep, a u nekim slučajevima i koristan. A postoji i mnogo bezbednosnih mera ugrađenih u operativni sistem. Ali mnogi korisnici su se žalili da programi na koje se oni oslanjaju nisu kompatibilni sa najnovijim operativnim sistemom iz Microsofta. Funkcije upravljanja potrošnjom energije često ne rade onako kako bi trebalo. A ponekad previše bezbednosti nije dobra stvar, pogotovo kada računar traži vašu dozvolu za izvođenje najosnovnijih operacija.

Izgleda da se Microsoft nije pravio gluv na jadikovke korisnika. I dok većina proizvođača računara nudi Vistu sa svojim PC-jima, Microsoft im je omogućio da ponude opciju instaliranja Windows XP-a umesto Viste.Ova opcija je dostupna samo za Windwos Vista Business i Ultimate edicije. A proizvođači PC-ja da li i kako da ponude stariji operativni sistem. Fujitsu je počeo da uključuje XP disk u kutijama računara koje isporučuje, dok HP nudi kupcima mogućnost da kreiraju poslovne modele sa XP-om. Lenovo će prodavati XP "recovery disc" kupcima koji kupe Vista Business ili Ultimate sve do 31. juna 2008. godine.Nadam se da će SP1 koji je upravo izašao rešiti ako ne sve onda barem većinu problema.

Novi Vaio laptopi stižu u oktobru


Sony se sprema da lansira novu liniju Vaio laptopa iz serije AR. Nove mogućnosti uključuju Blu-ray i CableCard, što znači da za "tričavih" 1700 dolara dobijate laptop Vaio AR630E sa Blu-ray drajvom. A oni sa malo dubljim džepom mogu da kupe CableCard (model Vaio AR660U) za 2400 dolara, a za 3300 dolara dobiće i Blu-ray i CableCard (Vaio AR690U).

Ova serija koristi Intel Core 2 Duo T7250 ili T7500 procesore a od operativnih sistema imaju Windows Vista Home ili Ultimate.
Ostale karakteristike uključuju 1.3MP web kameru, 17-inčni ekran maksimalne rezolucije 1440x900 ili 1920x1200, 8400M GT ili 8600M GT Nvidia grafičku karticu, 160GB hard disk i HDMI izlaz.
Sva tri modela bi trebalo da se pojave na tržištu 2. oktobra 2007. godine.

Gmail uskoro dobija novu šminku


Kada je 2004. godine Google izdao email klijent, kompanija koja je najpoznatija po svojoj mašini za pretraživanje potpuno je promenila način razmišljanja o emailu. Iako su Yahoo! i MSN nudili korisnicima mailbox-ove merene megabajtima, Gmail korisnici su imali na raspolaganju nečuvenih 1 GB prostora. Poruke su bile sortirane pomoću filtera i naziva a ne direktorijuma. Prikaz poruka u nizu je olakšavao održavanje konverzacije a mašina je čitala sve emailove da bi isporučila relevantne oglase.

Iako je veličina Gmail inboxa nastavila da raste, korisnički interfejs se nije mnogo menjao u poslednje tri godine. Ali izgleda da bi uskoro mogao da se promeni. Ako pročitate izveštaje, najava i objave Google-a, videćete da se nazire "nova verzija".
Google se oslanja na korisnike koji govore više jezika da bi im pomogao da prevedu tekst različitih Google servisa sa engleskog na druge jezike. Jedan anonimni korisnik je prevodio neki Gmail jezik kada je naišao na informaciju koja govori o selektovanoj grupi Google beta testera koji imaju pristup novoj verziji Gmail interfejsa.
Nemamo pojma šta se razlikuje u novo

Zanimljivo!!

Ovde možete pogledati kako procesor reaguje kada mu se naglo odkloni cooler.Jako je zanimljivo šta se dešava AMD procesoru u odnosu na intelov,AMD procesor pošto nema mogućnost ulaska u termalni mod pa počinje da gori dok intelov procesor to vešto izbegne
http://www.youtube.com/watch?v=BSGcnRanYMM

Tomcat Mp4 Player

Tomcat plejer pored vrhunskog 2.2" TFT ekrana, slota za proširenje sa microSD karticama i svih danas vec standardnih funkcija za MP4 plejere, ima i jednu jedinstvenu karakteristiku: ugradeni FM transmiter, odnosno, predajnik pomocu kojeg možete bežicno da povežete Tomcat plejer i bilo koji radio prijemnik, na primer, radio prijemnik u kolima. Pored toga, Tomcat je jedini MP4 plejer na našem tržištu koji podržava multitasking, pa tako možete u isto vreme da slušate muziku i gledate fotografije.
Zahvaljujuci jedinstvenim mogucnostima, kvalitetu ekrana, kvalitetu izrade i neprikosnovenom odnosu cena/performanse, Tomcat MP4 plejer je u svim domacim medijima koji su ga testirali dobio izuzetno pozitivne kritike i mnoštvo nagrada. Tako je Svet Kompjutera u julskom izdanju napisao da Tomcat MP4 plejer postavlja nove standarde u klasi. PC Press je takode u julskom izdanju u velikom uporednom testu koji je obuhvatio maltene sve dostupne MP4 plejere na domacem tržištu, titulu Izbor urednika dodelio upravo Tomcat plejeru koji je osvojio najveci broj poena na testu, dok je drugoplasirani model bio Cat plejer koji je dobio titulu Najbolja kupovina. Ono što je takode bitno je da je izmedu Tomcat plejera i modela drugih proizvodaca prilicno velika razlika u broju osvojenih poena, tako da slobodno možemo da kažemo da u ovom momentu ne postoji bolji MP4 plejer dostupan na našem tržištu. Na kraju, tu je i Best buy nagrada koju je Tomcat dobio od domaceg Bench Market sajta.
Cena: CAT 1GB - 4.190,00 din. CAT 2GB - 5.590,00 din.

Lista trenutno najaktivnijih virusa


1. Win32.Warezov.pk
2. Win32.NetSky.q Trojan
3. Win32.Bagle.gt Trojan
4. Win32.NetSky.t Trojan
5. Win32.Feebs.gen
6. Win32.NetSky.aa Trojan
7. Win32.Mytob.c Trojan
8. Win32.Mydoom.l Trojan
9. Win32.Nyxem.e Trojan
10. Win32.IMG-WMF.y

уторак, 25. септембар 2007.

Update prethodnog post-a

PES 2008 DEMO!!!!!!! Skinite i igrajte do full igre!

Download (Demo , 1.126MB) :: ovde
Torrent (Demo , 1.126MB) :: ovde

PES 2008


Nova verzija naj-fudbala uskoro stize pa da vidimo sta nam Konami donosi ove godine.U proteklih par godina PES serijal je na tronu fudbalskih simulacija,ali svake godine mu se opasno priblizava Fifa koja i ove godine izgleda obecavajuce.Predjimo na novosti.PC verzija ce imati next-gen grafiku ali ne ocekujte cuda.Bice to mnogo ljepse nego proslih godina sa detaljnijim teksturama,dobro modeliranim igracima,stadionima ali ne preveliki pomak.Ponovo jedan mozda i najslabija tacka PES-a su licence,pa tako i ove godine nema Bundeslige.Ipak,dodani su drugi timovi izmedju kojih se isticu Crvena Zvezda i Dinamo Zagreb sto ce razveseliti igrace s nasih prostora.Igra ima odlican editor pa cete bez problema ispraviti bilo koju gresku u imenima itd.Implementirana je i Gameface tehnologija pa su bolji igraci vjeredostojni preneseni u igri sa svojim karakteristicnim pokretima.Najvece poboljsanje je AI koji ce koristiti TeamVision sistem pomocu kojeg ce kompjuter pamtiti vasu taktiku i pokusati vas sprijeciti racionalnim promjenama formacija.Od sitnih novotarija tu je mogucnost pomicanja igraca u zivom zidu,zatim od sad cete svojim odbrambenim igracima moci narediti da krenu u napad pri izvodjenju kornera iskoristavajuci njihove skakacke sposobnosti.Tu je jos i mogucnost simuliranja prekrsaja,ali morate pazljivo odabrati trenutak jer se simuliranje kaznjava zutim kartonom,ali vidicemo kako ce ovo raditi.Na kraju mozemo reci kako ce PES ostati na tronu zbog ovih novotarija koje nisu prevelike.

Auuuuuuuuuudi A4!

Sajam u Frankfurtu Audi je iskoristio da prikaže, pored drugih noviteta, i novi model serije A4 pripremljen kao koncept modela za 2008. i 2009. godinu. To je sportski model, koji će u najnovijoj varijanti biti širi i duži od svog prethodnika. Dužina mu je, kako je najavljeno, veća za 12 cm, a širina za 5-6 cm. Pored toga, vizuelno je obogaćen mnogim novim detaljima, posebno u unutrašnjosti. Detalji su uglavnom simboli povezani sa sportom, pa se može reći da je novi Audi A4 dizajniran u pravom sportskom duhu (S-Line paket dodatne opreme i šminke ovog modela). Na tržištu će se pojaviti u nekoliko atraktivnih boja 2008. godine u Evropi, a 2009. u Americi.
Novi Audi A4 biće ponuđen s različitim varijantama motora. Za evropsko tržište kao osnovna varijanta planiran je turbo 1,8-litarski četvorocilindrični TFSI motor sa 170 konjskih snaga i ubrzanjem (vremenom dostizanja brzine 100 km/h) od 8,4 sekunde. Pored ove varijante, biće ponuđeno i nekoliko mnogo snažnijih. Reč je o V6 agregatima sa zapreminama od 2 litra ((4 cilindra, 140 konjskih snaga), 2,7 litara (190 konjskih snaga), 3 litra (240 konjskih snaga) i najsnažniji sa 3,2 litra i 260 konjskih snaga. To su specifikacije slične modelu koji se trenutno prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama u varijantama sa 2 litra (200 konjskih snaga) i 3,2 litra 255 konjskih snaga).
Enterijer ovog atraktivnog sportskog modela obogaćen je širim prostorom za putnike i kvalitetnim elektronskim uređajima, koji putnicima obezbeđuju udobno putovanje, dobro snalaženje na putu i kompletnu audio i video zabavu. Audio sistem je Bang & Olufsen-ov, sa snagom od 505 vati. Kompatibilan je sa MP3 i Bluetooth uređajima, a sistem sadrži i Audi-jev multimedijalni MMI sistem i satelitski navigacioni uređaj. Sve to bi trebalo da košta tridesetak hiljada dolara.

Hitman-kraj nemora da znači uvek kraj

Ako ste veliki ljubitelj Hitman-a i presli ste sve njegove delove po ko zna koji put ovo je vest koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim.

Na kraju Hitman-a Blood Money kada završite(obrnete) igru i kada glavnog junaka sahranjuju igrica nije gotova ako dovoljno brzo pritiskate slovo(W) na vašoj tastaturi agent 47 odupire se smrti i nastavlja da radi ono što najbolje zna-ubija

Nova WOW ekspanzija

Blizzard je potvrdio da radi na novoj ekspanziji za World of Warcraft pod imenom Wrath of the Lich King. Mapa Azeroth se proširuje na novi deo pod imenom Northrend koji će biti veličine Eastern Kingdomsa. Glavne novotarije ekspanzije su: level 80, the first hero class, the death knight; siege weapons, inscription profesija.Novu rasu Thr death knight će biti dostupna tek kada "nabijete" 80. lvl i to samo ako uradire lanac kvestova,kojim onda dobijate death knighta izmedju 55 i 70 lvl
Detaljno na www.worldofwarcraft.com/wrath/

Iako blizzard ima oko 9 miliona aktivnih igrača najavljuje da ce ovaj broj biti uvećan novom ekstanzijom,i jos najavljuju snimanje i filma u kome bi jednu od uloga mogao igrati i čuveni Čak Noris

Vista SP1


Microsoft je najavio da će početkom sledeće godine objaviti prvi veliki update za svoj operativni sistem Windows Vista.
Service Pack 1 (SP1) bi po najavama ljudi iz Microsofta trebao da ispravi greške vezane za virtuelnu memoriju prilikom igranja pojedinih igara. Naime, igre za Vistu koriste više virtuelne memorije nego pod Windowsom XP, pa kad pojedine igre prebace limit od 2GB za virtuelnu memoriju dolazi do pada sistema. Ova pojava je naročito izražena kod sistema sa high-end grafičkim.

понедељак, 24. септембар 2007.

CS 1.6 onlineZa sve ljubitelje Counter Strike-a evo jedan domaći server na kome možete igrati online CS 1.6 potreban vam je samo pach V26
Naravno ovaj server ima i svoj forum http://beskanet.phpbb24.com/index.php Kako se konektovati-jednostavno udjete u CS 1.6 spustite konzolu ukucate connect pa zatim ip adresu servera.
Adresa servera je IP: 217.169.219.78:27015

E sad šta će se nalaziti na mom blogu

Ma biće tu svega muzike filmova a najviše će reči biti o računarima i pc igricama
Pre par dana sam postavio svoj forum još je u fazi izgradje ali ko hoće može da se registruje na njega
http://www.notorious.eamped.com/
HVALA

недеља, 23. септембар 2007.

Moj blog

I konačno posle toliko pročitanih blogova reših da napravim i svoj sopstveni...