понедељак, 17. новембар 2008.

Windows Live kao društvena mreža

Microsoft je protekle nedelje predstavio grupu novih online servisa koji esencijalno transformišu Windows Live sajt ove kompanije u društvenu mrežu. Promene, koje uključuju ažurirani servis za razmenu fotografija, e-mail i mogućnosti za instant poruke su dobili veoma pozitivne kritike od posmatrača Web 2.0 industrije. Microsoft je takođe najavio da je integrisao aktivnosti nekih 50 kompanija i Web 2.0 servisa – uključujući Yahoo-ov Flickr servis za razmenu fotografija, Photobucket Inc, Twitter i WordPress.Org u novi sajt preko novih Windows Live profila i feed-ova za vesti.