недеља, 16. новембар 2008.

Lakši razvojni ciklusi

Microsoft se obavezao da pomogne programerima koji koriste Visual Studio i .NET Framework da kreiraju aplikacije koje su sigurnije i poboljšane po pitanju privatnosti kao i da pojednostave svakodnevne razvojne zadatke. Jason Zander, generalni direktor Developer Division pri Microsoft-u, naglasio je da su programeri pod velikim pritiskom da obezbede kompleksnije aplikacije koje rade na velikom broju uređaja ali sa manje resursa i manje vremena. On je takođe naglasio da je u toku poboljšanje Visual Studio-a i .NET Framework-a da bi je olakšao i pojednostavio proces razvoja aplikacija.