субота, 08. новембар 2008.

Google nova verzija Internet browser-a


Kompanija Google je najavila dostupnost verzije 03.154.9 svog Chrome pretraživača, beta izdanja koje popravlja nekoliko sigurnosnih bug-ova i donosi nekoliko drugih unapređenja kada su u pitanju performanse i iskoristivost ovog pretraživača.

Google će novu verziju isporučivati kroz automatizovani kanal za ažuriranje, ali korisnici koji novu verziju žele odmah mogu da odaberu opciju ažuriranja iz About dijaloga Chrome pretraživača. Sigurnosna ranjivost pretraživača koja je omogućavala zlonamernim Web sajtovima da ubace svoje adrese u pop up prozore je sada zakrpljena.

Bug, koji je prijavljen od strane sigurnosnog istraživača Liu Die Yu, mogao je da se iskoristi za kreiranje phishing šema koje ne bi bile sumnjive korisnicima, ali nema dokaza da je ova slaba tačka do sada iskorišćavana u ovu svrhu. Google je takođe promenio ponašanje fajlova koji se preuzimaju sa ciljem zaštite korisnika od malware-a.

Kada korisnik pokuša da preuzme izvršni fajl, pretraživač prikaže upozorenje za korisnika u kojem navodi da bi pomenuti fajl mogao da ošteti njegov sistem. Pored popravke sigurnosnih bug-ova, programeri kompanije Google su takođe radili na unapređenju performansi i pouzdanosti plug-in-ova kao što su oni koji se koriste za pregled PDF dokumenata, Flash klipova i drugih bogatih media.

Sa prethodnim verzijama pojedini korisnici su imali problema koji su se ogledali u tome da je pretraživač okupirao 100% procesorske snage pri reprodukciji Flash video klipova. Takođe, popravljeno je i nekoliko manjih bug-ova kao što su bili problemi sa proxy performansama kao i problem koji se ogledao u tome što je sprečavao korisnike da skroluju stranice korišćenjem notebook touchpad-a.

Korisnički interfejs je prošao kroz neke minorne izmene. Meniji su prerađeni a ugrađena je i spellcheck karakteristika koja ima mogućnost dodavanja reči spellcheck rečniku. Verzija 03.154.9 je primarno verzija koja donosi popravke bug-ova ali isto tako demonstrira i posvećenost kompanije Google da nastavi razvoj Chrome pretraživača, rešavajući probleme kada su u pitanju sigurnosne slabe tačke uz istovremenu popravku određenih detalja na koje su korisnici ukazali povratnim informacijama.

Prema kompaniji Net Applications, koja se bavi trendovima na tržištu, udeo Chrome pretraživača koji je posle njegovog pojavljivanja naglo skočio do za novi pretraživač impresivnih 1.7% je pao na mnogo relanijih 0.78%, što Chrome čini četvrtim najpopularnijim pretraživačem, iza Internet Explorer-a, Firefox-a i Safari-ja, ali ispred Opera-e, koja beleži 0.69%.

Tekući projekti koji imaju za cilj optimizaciju JavaScript-a su pogurali Firefox i Safari pretraživače kada je u pitanju udeo na tržištu. Nema sumnje da će najnovije izdanje ovog pretraživača povećati njegov udeo na tržištu, jer sigurno postoji dobar deo korisnika koji su instalirali Chrome nakon njegovog pojavljivanja a zatim se vratili na onaj koji su prethodno koristili kada su uvideli koje slabe tačke je poseodvala inicijalna verzija ovog pretraživača. Sada bi bilo logično da se makar deo tih korisnika vrati Chrome-u.

Bilo kako bilo, Google ima još uvek dosta toga da uradi ukoliko želi da Chrome načini pouzdanim pretraživačem i ukoliko želi da njegov proizvod ima respektabilan udeo na tržištu jer Internet Explorer i Firefox suvereno drže svoje pozicije. Nova verzija Chrome pretraživača je dostupna samo za Windows XP i Vista operativne sisteme.