субота, 22. новембар 2008.

PC Magazin samo online

Ziff Davis je odlučio da prekine izdavanje štampane verzije PCMagazine časopisa, usled rapidnog osipanja čitalaške baze kao i povećanih troškova. PC Magazine je osnovan 1982 godne a posledje štampano izdanje koje će se pojaviti u prodaji će biti ono za mesec januar sledeće godine. Izdavač časopisa navodi da ovom odlukom sedam ljudi ostaje bez posla. Sva ova radna mesta su uključivala štampanje i rad sa verzijom magazina koja je namenjena štampi. Zaposleni koji su bili zaduženi za zadatke pisanja tesktova ostaju na svojim radnim mestima ali uz modifikaciju njihovog rada koji sada uključuje rad na online izdanju magazina.