петак, 26. децембар 2008.

Planovi za brzopunjive baterije


Toshiba ima velike planove kada je u pitanju proizvodnja novog tipa Li-Ion-skih baterija koje se mogu napuniti do kapaciteta od 90% za nekoliko minuta i koje su visoko otporne na kratke spojeve. Super Charge Ion Battery (SCIB) je Li-Ion-ska baterija koja je bazirana na tehnologiji razvijenoj od strane same kompanije i namenjena je industirjskoj i primeni u električnim vozilima i laptop računarima. Proizvodnja ove baterije koja je u procesu razvoja već nekoliko godina je već počela za industrijsko tržište u relativno malim količinama od 150.000 ćelija mesečno, a Toshiba planira da u skorije vreme ovu broju drastično uveća na nekoliko desetina miliona mesečno.