среда, 24. децембар 2008.

Novi pristup zaštiti


SQL upadi i dalje predstavljaju jednu od najvećih pretnji na Web-u. Zaključavane „vrata“ baza podataka je jedan od ključnih aspekata sigurnosti baza podataka i oblast za koju se kompanija Secerno nada da će je odvojiti od konkurencije. Secerno naravno nije sama na ovom tržištu. Među ostalim konkurentima na DAM tržištu (aktivno nadgledanje baza podataka) su kompanije kao što su Guardium, Tizor Systems i Imperva. Securno se ipak izdvaja po tome što njen DataWall proizvod pokreće SenoptiQ Engine. Tehnologija koristi model kako korisnici i aplikacije tipično pristupaju bazama podataka sa ciljem da se pomogne organizacijama da postave granularnu politiku sigurnosti.