недеља, 24. август 2008.

Novi SATA standard donosi duplo brži transfer

SATA 3.0 standard je predstavljen na IDF skupu i dolazi da zameni SATA i SATA-II, koji se ubrzano približavaju svojim limitima. Poslednji SSD uređaji dostižu brzine transfera od 250 MB/s, što je blizu teoretskom maksimuma (300 MB/s) SATA-II standarda. Prema inicijalnim specifikacijama SATA 3.0 standarda, protok će biti povećan sa sadašnjih 3 GB/s na 6 Gb/s, odnosno oko 600 MB/s u realnim aplikacijama. To znači da se SATA 3.0 specifikacije izjednačavaju sa originalnim SAS (Serial Attached SCSI) specifikacijama. Dupliranjem brzina transfera u novom standardu bi se trebao obezbediti veći protok, dovoljan da u narednim godinama podmiri potrebe tržišta kome uvek trebaju naprave sa što većim transferom.