субота, 12. јул 2008.

Yahoo otvorena platforma

Postoje četiri centra koji čine kompleksno i do pola definisano polje društvenih Web servisa, pri čemu se aplikaciona platfrma premešta sa lokalne ili kompanijine mreže na Web.

Stubovi ova četiri centra uključuju Microsoft koji je pre nekoliko dana predstavio Live Mesh koncept, zatim tu je Adobe koji je kreira Web servisnu platformu baziranu na AIR servisu koji koristi kompanijinu Flash tehnologiju. Takođe tu je i Google čija istrajnost i čvrstina su garant njegove uspešnosti na ovom polju.

Od pre nekoliko dana znamo i da će četvrti potporni stub kada su u pitanju otvoreni društveni Web servisi biti Yahoo, naročito ukoliko nastavi uspešno da se odupire pokušajima Microsoft-a da ga integriše u svoje okrilje. Jedan od zvaničnika kompanije Ari Balogh je naveo da je kompanija doslovno u procesu pisanja aplikacija za kreiranje razvojne platforme koja će otvoriti resurse ove kompanije za programere širom Web-a na način na koji to niko nije uradio nikada ranije.

On je ovo izjavio tokom uvodne reči na Web 2.0 konferenciji u San Francisco-u. Kao deo ovih planova kompanija želi da stvori korisnički doživljaj koji će privući korisnike i programere i dati im mogućnosti da iskažu svoju kreativnost. Sve četiri kompanija su bazirale svoje razvojne platforme Web servisa tako da uvećavaju snagu svoje osnove.

U slučaju Yahoo-a dolazeća Open Social ili Open Strategy platforma je kratko nazvana Y!OS mada nije sasvim jasno za šta je u celom ovom nazivu skraćenica S. Bez davanja velikog broja primera od čega će se sastojati nove aplikacije za programere, Balogh je prikazao slušaocima njegove uvodne reči na koji način će programerima biti omogućivani besplatni alati za generisanje „mashup“ aplikacija.

Ove aplikacije će biti napravljene tako da reaguju na određene elemente pretrage Yahoo korisnika i mogu se pojaviti u vidu pop up poruka ili na stranama sa rezultatima pretrage obezbeđujući informacije koje daju odgovor na upit pretrage. Odeljak Y!OS-a koji reaguje na ovakvu vrstu pretrage je načinjen dostupnim juče i nosi naziv Search Monkey.

Prema trenutnim planovima kompanije formalno predstavljanje platforme će uslediti 5. maja. Kasnije ove godine kompanija planira da isporuči prvu verziju Y-Open Strategy Platform-e (Y!OS) i ona će između ostalog doneti opciju zvanu „Vitality“ koja će „uključivati aplikacionu razvojnu platformu koja omogućava ovu vrstu razvoja“. Još jedan načela Y!OS-a će biti engine koji je namenjen pomaganju pronalaženja određenih informacija.

Tako će korisnici moći da kreiraju svoju listu prijatelja u kojoj će biti informacije o oblastima u kojima su oni specijalisti. Tako na primer ukoliko neko traži upit vezan za određenu sportsku disciplinu kao rezultat pretrage može da dobije imena određenih ljudi koji su povezani sa tim sportom ili asocijacija koje su povezane sa pomenutim sportom.

Balogh je ovom prilikom energično odbacio svako poređenje sa MySpace-om kada je u pitanju dolazeća društvena platforma kompanije Yahoo naglašavajući nameru ove kompanije da kreira realnu društvenu mrežu sa ogromnim brojem korisnika. On je naročito naglasio da Yahoo nema nameru da kreira još jednu društvenu mrežu već platformu koja će svakom korisniku doneti kompletan korisnički doživljaj koji Yahoo može da obezbedi. Pod društvenom mrežom Yahoo „društveno“ ne smatra destinacjiom već dimenzijom