уторак, 15. јул 2008.

Optičke mreže za brzi internet

Otkriće centra za uređaje ultravisokih propusnih opsega za optičke sisteme pri školi za fiziku univerziteta u Sidneju bi moglo radikalno da ubrza internet saobraćaj. Tim istraživača radi na izgrađivanju prekidačkog sistema fotonskog integrisanog kola koji je nanesen na stalno i koji omogućava podacima sa optičkih kablova da budu obrađeni znatno brže. Tim veruje da bi se na ovaj način mogla podići brzina prenosa i za 60 puta za direktne fibre veze, ali ne i za one kod kojih se podaci prenose preko bakra. Prema navodima glavnog inženjera ovg projekta, „izgrebano staklo koje je tim razvio je u svari fotonsko integrisano kolo“.