недеља, 07. септембар 2008.

Ušteda energije virtuelizacijom

Zajedno sa drugim update-ovima Virtual Iron, Inc. planira da na kraju ovog meseca isporuči karakteristiku koja je dizajnirana da vrši konzervaciju električne energije premeštanjem virtuelnih mašina na male delove serverskih farmi i isključivanjem ostalih.

Softver Live Power je dizajniran da nadgleda kapacitet procesora na serverima koji rade na Virtual Iron-ovom virtuelizacionom softveru i premešta virtuelne računare iz jednog u drugi čime se uvećava efikasnost cele grupe. Ali umesto uobičajenog balansiranja opterećenja koje je dizajnirano da načini najefikasniju upotrebu svih dostupnih servera – Live Power premešta virtuelne računare da bi se izvršila što je moguće kompletnija konsolidacija u mali broj servera, uz isključivanje svega što nije potrebno.

Male i kompanije srednje veličine koje su ciljna grupa Virtual Iron-a, kao i velike kompanije, sve više brinu o količini električne energije koju njihove serverske farme i centri podataka troše, navodi Tim Walsh, direktor korporativnog marketinga pri Virtual Iron-u.

Mogućnost da se isključe serveri koji se ne koriste po prethodno utvrđenoj politici – na primer noću ili vikendom – bi omogućilo korisnicima da redukuju potrošnju energije prema rasporedu i kriterijumu koji su korisnici sami postavili. Virtuelizacija servera je bila prilično uspešna kada je u pitanju bilo smanjivanje broja servera koje kompanije koriste i nema razloga da se isti princip ne primeni i na proširenje smanjenja količine energije koje ove virtuelne mašine koriste, smatra analitičar Mark Bowker iz Enterprise strategy grupe.

Kada su u pitanju serverske farme, govorimo o desetinama ili stotinama čvorova, što bi omogućavanjem isključivanja velikog broja njih koji se ne iskorišćavanju preko noći dovelo do značajnog smanjenja potrošene električne energije. Virtual Iron još uvek ne preporučuje korisnicima da koriste LivePower na proizvodnim serverima, navodi Chris Barkley, menadžer proizvoda za Virtual Iron.

Kompanija svoj status trenutno vodi kao eksperimentalni i preporučuje korisnicima da LivePower koriste za razvoj ili test okruženja najmanje još narednih tri do šest meseci. LivePower je sertifikovan na svim hardverskim komponentama na kojima je Virtual Iron sertifikovan i upravo je završen period njegovog beta testiranja.

Kompanija još uvek ne odobrava ovu karakteristiku za proizvodne servere sve dok ne dobije povratne informacije od strane korisnika kako se pokazala na širokom opsegu servera. VMware takođe nudi opciju za konzervaciju energije nazvanu Distributed Power Management, u okviru svog paketa serverskih virtuelizacionih aplikacija. Ova opcija se takođe vodi kao eksperimentalna, odnosno nije potpuno podržana za komercijalna okruženja i nosi upozorenja za korisnike kako upravljati sa wake-on-LAN i drugim procedurama za pokretanje/isključivanje servera.

Pojedini menadžeri centara podataka mogu da budu nepoverljivi kada je u pitanju rad servera na nivoima male snage ili njihovo isključivanje a zatim očekivanje da se oni automatski ponovo pokrenu sledećeg jutra. Ali mogućnosti Virtual Iron-ovog proizvoda i konkurentskog VMware-ovog da se izvrši migracija virtuelnih mašina sa jednog fizičkog servera na drugi i uvećanje pouzdanosti servera na kojima ove virtuelne mašine rade čine ovu zabrinutost ako ne potpuno neosnovanom, onda u velikoj meri preuveličanom.

Većina servera koji rade poduprti VMware-ovim i drugim virtuelizacionim paketima su serveri Blade nivoa ili rack-mounted serveri a ne vrhunski serveri po koje bi bilo rizično svakodnevno pokretanje i isključivanje. Sa virtuelnom infrastrukturom, menadžeri centara podataka nisu ograničeni hardverom; oni mogu da premoste servere koji zadaju problem i pređu na neki već pokrenuti drugi server bez ugrožavanja rada. LivePower će se isporučivati kao deo Virtual Iron verzije 4.4, koja će biti dostupna od kraja ovog meseca bez dodatnih troškova u odnosu na ostatak softvera.