петак, 12. септембар 2008.

nVidia tužena zbog loših čipova

Pred kalifornijskim sudom je podneta tužba protiv kompanije nVidia da je prekršila američke zakone o sigurnosti i prikrila postojanje ozbiljnih nedostataka u okviru svoje linije grafičkih čipova u trajanju od najmanje osam meseci, serijom „lažnih i obmanjujućih izjava koje su predstavljene korisnicima“. Prema ovoj tužbi navodi se da su zvaničnici kompanije Jen-Hsun Huang i Marvin Burkett znali još u novembru prošle godine za problem koji postoji kod nekih grafičkih čipova ove kompanije ali da nisu reagovali. nVidia je javnosti ovaj problem obelodanila 2. jula ove godine kada je najavila da će početi sa zamenom problematičnih čipova.