четвртак, 18. септембар 2008.

Hakeri upali u računar CERNa


Hakeri koji sebe nazivaju grčkim sigurnosnim timom upali su u računarski sistem Evropske Organizacije za Nuklearna Istraživanja (CERN) čije sedište se nalazi na francusko-švajcarskoj granici. Ova organizacija trenutno izvodi eksperiment koji bi trebao da da neke od odgovora vezanih za nastanak univerzuma. Grčki hakeri navode da su bez problema upali u računar ove organizacije, ali da nisu i nemaju nameru da učine bilo šta što bi moglo da dovede do ometanja eksperimenta ili da ima ozbiljne posledice. Oni su naveli da su se na ovaj korak odlučili jer žele da ukažu na slabe tačke sistema koji pokreće jedan ovako važan eksperiment.