недеља, 14. септембар 2008.

Unapređenje performansi Windows 7

Popravljanje problema sa performansama koje su mučile prethodne verzije Windows Clinet operativnih sistema i Internet Explorer pretraživača su ključni razvojni ciljevi kada su u pitanju sledeće verzije ovih pretraživača, obelodanila je kompanija Microsoft na kompanijskom blogu.

IE7 i Windows Vista su imali ozbiljnih problema kada su u pitanju performanse u ranim verzijama koji su izazivali ozbiljne frustracije kod korisnika i naškodili reputaciji proizvoda. Pojedini korisnici su upravo iz razloga loših performansi koje su karakterisale IE7 odlučili da pređu na Mozilla Firefox pretraživač.

Sa druge strane, kada je u pitanju Windows Vista svi se dobro sećamo priča o bug-ovima, problema sa nekompatibilnošću i raznih drugih problemima. Očigledno je da je Microsoft izvukao pouke iz dešavanja koja su pratila dva gore pomenuta proizvoda pa sada naročitu pažnju obraća na performanse Windows-a 7 i IE8 dok su ova dva proizvoda još u procesu razvoja, obelodanila je kompanija u internim blogovima koji se odnose na svaki od ova dva proizvoda.

Prema postu koji je dostupan u okviru Engineering Windows 7 bloga, programeri kompanije se naročito posvećuju radu u oblasti performansi. U pitanju je primarna inicijativa svakog od timova koji radi na ovom operativnom sistemu, rečeno je u blogu. Prema navodima analitičara, Microsoft se iz sve snage trudi da izađe na kraj sa svim potencijalnim problemima i da, kada predstavi Windows 7, ne bude nikakvih pritužbi na performanse ovog operativnog sistema.

Međutim, pojedini analitičari su skeptični po pitanju toga koliko programeri Microsoft-a mogu da urade po pitanju performansi Windows-a 7 u ovoj tački razvoja. Mike Cherry, jedan od analitičara sugeriše Microsoft-u da razmotri performanse Windows-a 7 na način na koji je pristupio sigurnosti kada je kompanija odlučila da će ova karakteristika biti ključna kada je u pitanju Windows Vista.

Kada je Microsoft odlučio da će sigurnost biti integralni deo operativnog sistema, programeri su radili na Vista-i tako da je „svaka karakteristika imala u sebi atribut sigurnosti“. Slično tome, kompanija treba da načini performanse Internet Explorer-a 8 prioritetom i da „svaki od programera koji su radili na proveri koda kod IE7 ne samo da uradi istu stvar kod IE8 ne bi li u pitanju bio najsigurniji najpouzdaniji kod, već tako treba da se osvrnu i na performanse koda na kojem rade“, dodao je Cherry.

I dok je za poboljšanje performansi potrebno usaglasiti mnogo elemenata, tim koji radi na razvoju Windows-a 7 se fokusira na šest oblasti unapređenja u Windows-u 7. To su iskorišćenje memorije, procesora, disk I/O, karakteristika pokretanja, spuštanja sistema, slanje u standby režim i nastavak rada nakon izlaska iz ovog režima, zatim osnova sistema, kao i količina prostora koju operativni sistem zauzme na hard disku računara.

Iskorišćenje procesora je naročito predstavljalo problem kod Vista-e i u okviru Windows-a 7 bi trebalo da bude unapređeno. Cherry navodi da je pokrenuo 32-bitnu verziju Vista-e na sistemu koji se sastoji od 64-bitnog procesora i 2GB RAM-a. Međutim, već po otvaranju Outlook e-mail klijenta zauzetost procesora je skočila na 100% i tu se zadržala oko minut i po.

Microsoft navodi da je ključni inženjerski cilj za Windows 7 održati opterećenost procesora na niskom nivou kako bi se unapredio scenario upotrebe od strane više korisnika i smanjila potrošnja energije. Fokus na unapređenju IE8 je u tome da se stranice i slike učitavaju brže za svakodnevno pretraživanje. Ovo zahteva unapređenje u okviru scripting-a, mehanizma prikazivanja i mrežnih unapređenja.