субота, 01. децембар 2007.

Robot pokreće Microsoft program

ZMP iz Japana je započeo prodaju hodajućeg robota sa dve noge kojeg pokreće novi Microsoft-ov robotički softver. Dve kompanije za ovaj proizvod navode da će olakšati prenos tehnologije sa jednog robota na drugi. Microsoft je među poslednjim kompanijama počeo da se bavi robotikom. Microsoft Robotics Studio je softverski paket koji je specijalno izrađen za programiranje pokreta i drugih aplikacija za robote. Pre nekoliko dana demonstratori su putem Microsoft Xbox 360 daljinskog upravljača pokrenuli 14’’ visok „e-nuovo WALK“ da načini nekoliko koraka pa čak i da šutne malu, plastičnu loptu.