понедељак, 18. фебруар 2008.

Microsoft Visual Studio 2008 IDE

Kompanija Microsoft je pre nekoliko dana objavila da je njen Visual Studio 2008 IDE (integrisano razvojno okruženje) šire dostupan.

Ovaj set alata je naime od prošlog novembra bio dostupan za učesnike Microsoft Developer Network programa, dok je sada dostupan za masovno licenciranje i prodaju, navodi kompanija. Visual Studio 2008 uključuje novu verziju .NET Framework-a 3.5, koja ima za cilj da iskoristi prednost dva nova podsistema koje je Microsoft uključio u Windows Vista-u – Windows Communication Foundation (WFC) i Windows Presentation Foundation (WPF).

WFC je namenjen za građenje servisno orjentisanih aplikacija, dok je WPF namenjen za kreiranje dinamičnijih korisničkih interfejsa. Microsoft je takođe gradio Visual Studio 2008 sa idejom da bude lakši za upotrebu programerima koji izgrađuju aplikacije namenjene ukrštenim platformama. Visual Studio 2008 je dostupan u različitim edicijama, od besplatne koja nosi naziv Visual Studio Express do verzije za kompletne razvojne timove nazvane Visual Team System.

Visual Studio je jedan od tri proizvoda koje će Microsoft naročito apostrofirati na događaju u Los Angelesu sledećeg meseca. Ostala dva su Windows Server 2008 i SQL Server 2008. Visual Studio 2008 je u vreme razvoja bio poznat pod kodnim nazivom Orcas. Izvorni kod za Visual Studio 2008 Ide će biti dostupan pod shared-source licencom nekim od partnera kompanije Microsoft.

Visual Studio 2008 je fokusiran na razvoj Windows Vista-e, Office-a 2007 sistema i Web aplikacija. Među ostalim stvarima, nova verzija Visual Studio-a donosi novu karakteristiku jezika, LINQ, nove verzije C# i Visual Basic jezika. Takođe ga karakteriše novi HTML/CSS editor, dok J# nije uključen u ovaj razvojni alat.

Iako Visual Studio 2008 po podrazumevanom podešavanju zahteva .NET Framework 3.5 korisnicima je ostavljena mogućnost da uz određena prilagođenja koriste neke od starijih verzija ovog razvojnog okvira. Razvojni alat takođe uključuje nove alate za analizu koda, uključujući novi Code Metrics alat. Za Visual C++, Visual Studio dodaje nove verzije Microsoft Foundation Classes (MFD 9.0) koji odaje podršku za vizuelne stilove i kontrole korisničkog interfejsa koje su prvi put viđene u Windows Vista-i.

Visual Studio 2008 karakteriše i XAML bazirani dizajner (kodnog naziva Cider), dizajner toka rada, LINQ to SQL dizajner, XSTL debugger, JavaScript Intellisense podrška, JavaScript debugger podrška. Isporučuje se i sa pojačanim setom widgeta za korisnički interfejs. Visual Studio debugger uključuje karakteristike koje ciljaju lakše debugg-ovanje višeniznih aplikacija. U režimu debugg-ovanja postoji prozor Threads koji izlistava sve nizove koji se direktno iz ovog prozora mogu imenovati radi lakše identifkacije.