петак, 22. фебруар 2008.

Alat za razmenu sadržaja

Nakon što je razbio sistem enkripcije koji je sprečavao reprodukciju piratskih DVD-ova, John Lech Johnson je svoj trud usmerio na druge audio-vizuelne sadržaje. Double Twist, kompanija koju je osnovao u februaru 2007. je zajedno sa Monique Farantzos izdala beta verziju Facebook aplikacije i PC desktop aplikacije koja može da otključava i upravlja video fajlovima. Double Twist alati – Twist me i double Twist desktop imaju namenu da olakšaju prenos muzičkih i video fajlova uključujući one koje su zaključane Apple-ovim DRM-om sa jednog uređaja na drugi ili njihovu razmenu. Twist me omogućava postavljanje muzičkih i video sadržaja na Facebook profile korisnika.