четвртак, 29. новембар 2007.

Veća prodaja Blu-ray diskova

Evropski potrošači kupili su više od 1 miliona Blu-ray diskova sa unapred snimljenim filmovima, potvrdio je proizvođač formata optičkog diska nove generacije. To ukupno čini 73% od svih HD diskova koji su prodati u Evropi u proteklih 12 meseci. Ovi podaci objavljeni su od strane Blu-ray Disk Association (BDA) a informacije su stigle od nezavisnog istraživača tržišta, firme GfK. BDA naglašava da u ove brojke nije uračunara prodaja diskova sa igrama a to nije učinjeno jer na taj način upoređivanje ne bi bilo pošteno budući da za sada se igre ne prodaju na HD DVD diskovima.