понедељак, 23. фебруар 2009.

Pokretanje Windows 7 bez animacije


I dok Microsoft očigledno otvara pojedina vrata kada je u pitnaju prilagođavanje Windows 7 interfejsa, očigledno još uvek ne želi da omogući ljudima da sa svojih ekrana pirlikom pokretanja operativnog sistema uklone „Windows logo“. U nedavnom blogu, inženjeri ove kompanije su prikazali neke screenshot-ove koji se odnose na Windows Vista-u kao i neke koji će biti uključeni u novu verziju operativnog sistema kao i neka poboljšanja perofrmansi koja se odnose na pokretanje samog operativnog sistema. Prema navodima inženjera kompanije želja da se načini nova animacija za pokretanje Windows-a postoji ali je potrebno pisanje novog koda.