недеља, 01. фебруар 2009.

Istraživači kreiraju novo mastilo


Američki istraživači razvili su novi tip mastila za poluprovodnike koje će kompanije približiti jedan korak bliže kreiranju savitljivih ekrana za računare ili jeftinim senzorskim oznakama koje će maloprodavcima pomoći da vode računa o svom inventaru.

U suštini se sve svodi na novi materijal – rastvorljivo mastilo za proluprovodnike ima mogućnost da nosi negativno naelektrisanje, navodi u svom izveštaju Philippe Inagaki, izvršni direktor Polyera Corp, kompanije za proizvodnju specijalnih hemikalija koja se nalazi u državi Ilinois a koja takode izrađuje materijale za fleksibilnu i štampanu elektroniku. U tradicionalnom svetu silikona postoje dva osnovna tipa poluprovodnika: P-tip koji nosi pozitivno naelektrisanje i N-tip, koji nosi negativno naelektrisanje.

Za sada većina mastila za poluprovodnike, kao što je ono razvijeno od strane tima iz Xerox korporacije u toku 2004. godine jedino poseduju mogućnost da nose pozitivno naelektrisanje, navodi Inagaki. Novo mastilo koje je razvijeno od strane istraživača pri BASF SE odeljenju BASF Future Business GmbH a navodi se da je N tipa. Inagaki navodi da je velika stvar kada imate oba imate i mogućnost da izrađujete čipove i kola koja su brža i pouzdanija ali i efikasnija po pitanju energije.

On je istom prilikom potvrdio da novo mastilo za poluprovodnike može da se štampa na fleksibilnim materijalima, kao što su tanki filmovi izrađeni od plastike ili čak papir i to sve upotrebom modifikovanog ink-jet štampača. Inagaki navodi da se čitav proces odvija kao da štampate na papiru. Sve se odvija veoma brzo i jeftino. Na taj način je moguće odštampati i jeftine radio-frekventne identifikacione ili RFID tagove na većini potrošačke robe što bi uveliko pomoglo maloprodavcima da bolje i jednostavnije prate stanje inventara.

Na ovaj način će biti omogućene odgovarajuće vrste RFID sa dovoljno korisnih performansi. Takođe će omogućiti pojavu složenijih i korisnijih fleksibilnih ekrana – ekrana koje zaista možete saviti a to sve će obezbediti nove vrste senzorske tehnologije. U dizjaniranju novih materijala koriste se tehnike koje su slične onima koje koriste kompanije za izradu lekova u cilju pronalaska novih jedinjenjenja, navodi Antonio Facchetti, tehnološki direktor kompanije a da se ova istraživanje može uporediti sa istraživanjem novog molekula.

U tom slučaju se može reći da je razvijen molekul kojem nedostaju elektroni u jezgru što ga čini odličnim prenosnikom negativne energije budući da efikasno prenosi elektrone. On je još dodao da molekul može biti rastvoren u rastvaraču što pruža mogućnost da bude korišćen kao mastilo. Kompanija planira da ga prodaje u okviru ActivInk brenda.

Inagaki navodi da bi proizvodnja novog mastila trebala da bude jednostavna a u planu je da se koristi od strane kompanija koje se bave proizvodnjom elektronike i koje rade na razvoju uređaja koji koriste ovu novu fleksibilnu čip tehnologiju. Inagaki navodi da su ovo za sada pionirski koraci i da su tek u početnoj fazi ove industrije te da prvi proizvodi tek treba da se pojave. U ovom stadijumu cilj im je kreirati nešto veliko kao što je trenutna tehnologija silikona.