петак, 13. фебруар 2009.

Poboljšan ZoneAlarm Router


Pored velikog broja mogućnosti i odabira kada su u pitanju ruteri, sigurno je da je jedan od najsigurnijih među njima ZoneAlarm Secure Wireless ruter Z100G. ZoneAlarm Secure Wireless Router Z100G verzija 8.0 kompanije Check Point nedavno je objavljena. Antivirus i firewall-omogućeni wireless ruter ove kompanije je star nešto više od dve godine a update-ovan je da se obuhati VStream antispam, firewall monitor i statusna tabla, ugrađeni DNS server kao i podrška za Xbox LIVE hosting. Ažurirani Z100G („G“ je ista oznaka kao i za „802.11g“) može da se nabavi po istoj ceni po kojoj je mogao da se nabavi i prethodni model a to je $149.95.