недеља, 20. јануар 2008.

Multi-core memorija

Kako su kreatori mikroprocesora usavršavali ove komponente računara dodavanjem višestrukih jezgara njihove performanse su sve više odskakale od performansi memorijskih modula koji su na neki način postajali uska grla u računarskim sistemima. Međutim, kriptograf Joseph Ashwood je razvio novu memorijsku arhitekturu koja omogućava izradu multi-core memorije. Prema ovoj arhitekturi odmah do pojedinačnog niza memorije smešta se „pametni“ kontroler čime se obezbeđuje paralelni pristup nizu memorije za stotine istovremenih procesa čime se povećava propusni opseg memorije i smanjuje vreme pristupa.