четвртак, 12. јун 2008.

Besplatni sigurnosni alat

IT menadžeri kompanija koji rade sa virtuelnim serverima će se obradovati zbog pojave besplatnog alata koji obezbeđuje sigurnost virtuelnih servera i vrši njihovo konfigurisanje za optimalnu sigurnost. ConfigCheck je besplatni alat koji se preuzima na desktop i upoređuje konfiguraciju aktivnog virtuelnog servera sa direktivama najbolje prakse koje je razvila kompanija VMware. Softver je izrađen u saradnji kompanija VMware i proizvođača softvera za konfiguracioni menadžment Tripwire Inc. U pitanju je aplikacija koja automatizuje proces provere sistema za konfiguracione greške koje mogu da izazovu sigurnosne i probleme sa usaglašenošću u okruženju korisnika.