недеља, 25. мај 2008.

Powerset konkurencija Google-u

Javnost će u ponedeljak dobiti svoju šansu da testiraju engine za pretragu putem start-up firme Powerset koja izbegava konvencionalnu tehnologiju unosa reči već se oslanja na svoj dizajn koji podrazumeva razumevanje značenja Web strana.

Kao takav, Powerset engine za pretragu će najverovatnije održati svoje obećanje za izmenu očekivanja korisnika od strane engine-a za pretragu nudeći, barem u teoriji, pametnije i efikasnije iskustvo. Međutim, Powerset beta verzija, iako pruža impresivne rezultate, ima ograničen opseg i indeks ostavljajući neka pitanja vezana za njihove mogućnosti bez odgovora. Direktor proizvodnje Powerset-a, Scott Prevost, izjavio je da ova kompanija pruža veliku promenu zahvaljujući načinu na koji se vrši pretraga informacija tako što se vrši dublja analiza strana koje su označene.

Engine-i koji svoju pretragu strana baziraju na rečima, označavaju svoje sadržaje bez analiziranja njihovih značenja, on je dodao, dok Powerset engine primenjuje tehnologiju koju je razvio u okviru svoje kompanije licencirajući je pod okriljem Xerox PARC odeljenja, stvarajući sematničko predstavljanje račlanjivanjem svake rečenice i izvlačenjem njenog značenja. Značenje je ono što ovakva vrsta pretrage traži, zaključio je u svom izlaganju Scott Prevost. Potpredsednik Google-ovog odeljenja Search Products & User Experience, Marissa Mayer, priznala je da bi engine za pretragu ove kompanije vremenom trebalo da nadmaši mogućnosti trenutnog načina pretraživanja.

Ljudi bi trebalo da budu u mogućnosti da postavljaju pitanja a kompanije bi trebalo da razumeju njihovo značenje ili bi makar trebala da postoji mogućnost da se razgovara na konceptualnom nivou. Ona je dodala da trenutno postoji veliki broj konceptualno baziranih pitanja koja se svode na to o čemu se radi na određenoj strani a ne koje se reči na njoj pojavljuju. Veliki broj ljudi će se okrenuti stvarima kao što je semantički Web kao mogući odgovor na to. Ipak, Marissa Mayer dodaje da Google engine za pretragu nastupa na veoma inteligentan način zahvaljujući velikom broju podataka koji obradi za kratko vreme.

Za sada Powerset indeks je veoma ograničen, sadrži samo milione strana Wikipedia-e i Metaweb Technologies Freebase, Web bazirane baze podataka informacija. Međutim, Prevost obećava da će ovaj indeks biti proširen mesec dana nakon javnog predstavljanja te da će eventualno biti konkurent veličine Google, Yahoo i drugih engine-a za pretragu. Bilo kako bilo, veoma je impresivno videti Powreset engine za pretragu pri radu uz nadu da će sva obećanja biti ispunjena.

Powerset nudi mogućost sakupljanja delova koji su vezani za pretragu kao i sumarizovanje pronađenih informacija. Pored toga, može obezbediti i odgovore na činjenična pitanja. Zbog toga što sadržaji sa Wikipedia i Freebase mogu biti više puta objavljivani, Powerset može ostati relevantan i nakon što korisnik klikne na rezultat pretrage obezbeđujući kratak pregled u cilju navigacije kroz stranu i sumarizovanje činjenica. Naravno, ovo nije nešto što će Powerset raditi sa sadržajima koji su zaštićeni autorskim pravima, već će ova kompanija uspostaviti partnerstva sa izdavačima u cilju dobijanja dozvole, navodi Prevost.

Powerset-ov poslovni model je baziran na reklamiranju iako engine za pretragu u prvo vreme neće krasiti reklame. Ovaj engine za pretragu će u prvo vreme biti ograničen na Web pretrage iako Powerset ima u planu da kasnije doda mogućnost pretraživanja slika i video sadržanja.