петак, 07. новембар 2008.

SSD za Windows 7

Zvaničnici kompanije Microsoft planiraju da u toku Windows Hardware Engineering konferencije u Los Angeles-u govore o podršci za solid-state drive-ove i Windows 7 podršku za Netbook-ove. Na događaju čiji je naziv „Windows 7 Enhancements for Solid-Solid Drives“ kompanija Microsoft je navela da se PC sistemi koji imaju solid state drive-ove isporučuju u sve većim količinama te da su u planu poboljšanja Windows-a na osnovu kojih će se iskoristiti najnoviji update-ovi za standardizovane setove komandi. Windows 7 će biti u mogućnosti da na jedinstven način identifikuje SSD dok će određene ATA komande unaprediti brzinu kojom SSD vrše zapise na disk.