петак, 22. август 2008.

HYDRA Multi GPU tehnologija

Kompanija Lucid je nedavno objasnila svoju HYDRA multi-GPU tehnologiju. Glavni cilj ove tehnologije je izgraditi u potpunosti GPU nezavisnu tehnologiju skaliranja, koja bi omogućila dvema potpuno nezavisnim karticama da rade zajedno u harmoniji potpuno bez ili sa malo upliva softera. HYDRA koristi i softver i hardver dizajniran od strane Lucid-a za unapređivanje performansi između aplikacija i grafičkih kartica i koristi posvećenu hardversku logiku za upravljanje grafičkim informacijama. Zahaljujući pomenutoj tehnologiji HYDRA tehnologija omogućava mnogo kvalitetniji prikaz događaja od onog koji nude tehnologije kompanija AMD/nVidia u trenutnim rešenjima.