субота, 16. август 2008.

Detalji o Larrabee čipu

Kompanija Intel planira da u bliskoj budućnosti predstavi dokument koji opisuje karakteristike i mogućnosti kompanijine dolazeće „Larrabee“ arhitekture.

Detalji koji će tada biti obelodanjeni uključuju novi pristup softverskom renderovanju 3D pipeline-a, model programiranja za čipove sa više jezgara kao i analize performansi za nekoliko primena novih čipova. Prvi proizvodi koji će biti bazirani na Larrabee arhitekturi bi trebali da na tržište grafičkih rešenja za personalne računare stignu tokom 2009 ili 2010 godine.

Larrabee će biti prvi model x86 Intel arhitekture koji će karakterisati mnogo jezgara što znači da će ovaj procesor biti baziran na nizu od većeg broja procesora. Pojedinačni procesori koji će činiti ove nizove su slični Intel-ovim procesorima koji se koriste u laptop-ovima, PC-ima i serverima.

Očekuje se da Larrabee pokrene široko usvojeni industrijski pokušaj kreiranja i optimizacije softvera za buduće računare koje će pokretati desetine, stotine i hiljade jezgara. Intel poseduje brojne interne timove, projekte i druge pokušaje koji imaju za cilj da ubrzaju prelazak na novu arhitekturu, a program istraživanja u kojem ova kompanija učestvuje je jedan od najvećih kada je u pitanju Intel-ovo tehnološko istraživanje novih mogućnosti koje donosi dolazeća arhitektura.

U ovim istraživačkim pokušajima Intel je sklopio dogovore o saradnji sa preko 400 univerziteta, DARPA i kompanija kao što su Microsoft i HP da bi se industrija usmerila u željenom smeru. Vremenom, konzistentnost Intel-ove arhitekture i sloboda programera koju Larrabbe omogućava bi trebali da dovedu do masivnog stepena inovacija u mnogim oblastima i segmentima tržišta.

Na primer, igre koje se trenutno razvijaju postaju sve više i više realistične, ali u uskom okviru. Sa druge strane optimizacijom razvojnih rešenja sa najboljim 3D grafičkim ekspertima, primena Larrabbe čipa će kreatorima igara i aplikacionih programskih interfejsa dati mogućnosti za inovacije koje do sada nikada nisu mogle da budu ni zamišljene.

Inicijalne implementacije Larrabbe proizvoda će biti namenjene diskretnim grafičkim primenama, podršci za DirectX i OpenGL i pokretanju postojećih programa i igara. Pored toga, širok potencijal opsega visoko paralelnih aplikacija uključujući naučni inženjerski softver će imati velike koristi iz Larrabbe matičnog C/C++ programskog modela.

Intel ovom prilikom nije naglasio koliko bi jezgara moglo da bude u svakom Larrabbe čipu, ali je naglasio da će svako Larrabbe jezgro biti u mogućnosti da manipuliše sa četiri zasebna izvršna niza. Larrabee arhitektura koristi 1024 bita široke bi-direkcione mrežne prstenove (tj. 512 bita u svakom pravcu) čime se omogućava izuzetno brza komunikacija između jezgara. Takođe, Larrabbe arhitektura u potpunosti podržava IEEE standarde za single i dvostruku preciznost aritmetike plutajućih tačaka.

Podrška za ove standarde je preduslov za mnoge tipove zadataka uključujući i finansijske primene. Larrabbe matični model programiranja podržava širok spektar visoko paralelnih aplikacija uključujući one koji koriste neregularne strukture podataka. Ovo omogućava razvoj grafičkih API-ja i brzu inovaciju novih grafičkih algoritama. Ove karakterisitke dosta obećavaju i za nekoliko godina bi mogle da dovedu do računarstva koje će nam ponuditi neslućene mogućnosti.